Col·laboracions

Projectes amb els que hem col·laborat:

  • Realització del llibre “Dones de les Corts, itineraris històrics”, projecte participatiu on un grup de dones del districte van compartir fotografies dels arxius familiars i records. Es va fer memòria dels oficis i professions de les dones de les Corts, així com de les seves condicions de vida al llarg del temps, narracions que van quedar recollides al llibre.
  • Participació de les dones de les Corts en espais de reflexió, formació i reivindicació organitzat per altres institucions i entitats.
  • Cooperació amb altres entitats per sumar sinèrgies en matèria de dona.

Equipaments del districte amb els que col·laborem: