Recursos

Un conjunt d’eines i recursos que están a l’abast de les dones i que ofereixen la possibilitat de vincular-se a projectes d’empoderament,  d’assistència i atenció a les dones que han patit o pateixen violència masclista i a informació feminista del districte de les Corts: